Demeter, blå. - Bing og Grøndahl

Demeter blåtonet porcelæn med blå kornblomster.
Dekorations nr. 4820. Form nr. 643.