Holmegaard Glasværk

Holmegaard Glasværk er grundlagt 5. november 1825. Christian Conrad Sophus lensgreve Danneskiold-Samsøe, men glasværket kom først i gang 2 år senere under enkegrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe.

preload spinner