Fajance

Danmark har en mere end tohundreårig fajancetradition. I begyndelsen af 1720’erne anlagdes den første fajancefabrik i København og snart fulgte andre efter både her og i provinsen. Oprindeligt præget af udenlandske forbilleder fik produktionen lidt efter lidt en dansk tone, men det var dog først i 1904 på verdensudstillingen i ST. Louis at dansk fajancekunst, repræsenteret ved arbejder fra fabrikken Aluminia, der i 1884 havde fået fælles ledelse med Den Kongelige Porcelænsfabrik, fremviste en række arbejder, hvori fajancens muligheder og kunstneriske egenart blev demonstreret på en ny og overraskende måde. Det var en helt original produktion af vaser og skåle m.m. dekoreret i kraftige blå, grønne, gule, rødviolette og brune farver. Disse Aluminiafajancer bidrog i de følgende 25 år væsentligt til at befæste Danmarks ry som keramisk forgangsland. Succes'en medvirkede yderligere til at befæste Danmarks stilling som keramisk forgangsland.

Siden da har fabrikkens kunstnere og teknikere arbejdet hånd i hånd for at finde frem til stadig nye virkninger, og den ene karakteristiske serie efter den anden blev resultatet.


Billede og tekst med Copyright Porcelænsbutikken.

preload spinner