Godtfred Rode. 1862 - 1937.


Gotfred Andrew Anderson Rode oprindeligt uddannet som apoteker i Køge.

I sin fritid malede han med så godt resultat, at han 1892 blev optaget direkte i Kunstakademiets øverste klasse og 1895 bestod afgangsprøven derfra. Samme år udstillede han første gang, Køer på marken, og vandt Neuhausens Præmie, siden udstillede han stadig billeder af landskaber med køer og heste.

I 1896 blev Rode ansat som underglasurmaler ved Den kongelige Porcelænsfabrik, hvor han var indtil 1933.

Godtfred Rode Signatur
Godtfred Rode Signatur.
preload spinner

Dansk maler.