Einar Hansen. 1884 - 1965.


Ansat hos Bing & Grøndahl 1910 til 1914.

Billedhugger og maler.