Charlotte Rude.


Kastrup & Holmegaard Glasværker med arbejde på Fyns Glasværk.