Michaela Ahlmann.

Michaela Ahlmann. 1886 - 1943.

Født Michaela (Misse) Frederikke, Haslund, født 29 august 1886, død 9 december 1943 i København. 

Uddannet som billedhugger og debuterede på Charlottenborg 1906. Hendes foretrukne motiver var børn eller mødre med børn. Da hun giftede sig med den norske maler Ludvig Karsten, ophørte hun med at arbejde som kunstner. Hendes produktion er derfor begrænset, og hun nåede ikke at blive kendt af en større offentlighed.

preload spinner