The Birds of America - Adams


The Brids of America efter originale tegninger af John James Audubon. 1785 - 1851. Audubon uddannede sig i sin første ungdom som maler i Paris under Jacques-Louis David, levede derefter som farmer i Pennsylvania og drev ivrig ornitologiske studier. 1826 drog han til Europa, stiftede her bekendtskab med datidens første naturforskere og påbegyndte udgivelsen af sine fortrinlige kolorerede tegninger af amerikanske fugle. "Birds of America".

{{amount}}