Just Andersen

Just Andersen.

Født 13/7 1884 på Grønland. Kom i lære som dekorationsbilledhugger hos Kunstgipser H.C.C. Lamberg Petersen.

Han fortsatte uddannelsen på Kunstakademiets malerskole i København 1910, som han forlod allerede ved udgangen af semestret. I 1912 fortsatte han uddannelsen på Skolen for Dansk Kunsthåndværk og i 1918 løste han borgerskab som sølvsmed. 1920-21 gik han på Kunstakademiets billedhuggerskole.

preload spinner

Han var på flere studierejser til Tyskland og Italien. Modtager af adskillige stipendier og udmærkelser. Har deltaget på alle verdensudstillinger siden 1918.

Stor leverandør af tegninger til sølvsmedene A. Michelsen og P. Hertz

I starten arbejdede han både med guldsmykker, sølvfigurer og småfigurer i bronze. Men så blev han grebet af industritanken, den gode kunst skulle ud i videre kredse. Han kastede sig over tinnet og han opfandt også blandingsmetallet Disko (legering af bly, tin og antimon) Navnet Disko opkalde efter Diskobugten på Grønland, hvor han er voksede op.

Mærkning:

Diskometal er som regel mærket med et D foran serie-nummeret.

Bronzearbejderne er som regel mærket med B foran serienummeret.

Hvis serienumrene er mindre end 1600 er det fra før 1945.

Hvis serienumrene er større end 1600 er det efter 1945.