Atlantic - Holmegaard


Atlantic mundblæste glas desigent af Per Lütken for Holmegaard Glasværk, fremstillet i perioden mellem 1962 - 1975.


Atlantic blown glass desigent by Per Lütken for Holmegaard Glassworks, manufactured in the period 1962 - 1975.