Rundskuevaser


Rundskuedagen var et arrangement, der afholdtes hvert år i september i København. Den blev afholdt første gang i 1910. I de første år var det Københavns Journalistforbund, der arrangerede dagen, og overskuddet tilfaldt forbundet.

Fra 1915 begyndte man dog i højere grad at give overskuddet til velgørende formål, og man stiftede i 1949 Fonden Københavns Rundskuedag.

Omdrejningspunktet for dagen var salget af rundskuehfter, der indeholdt en rkke adgangskort til arrangementer, udstillinger, virksomheder og konkurrencer. Hfterne var nummererede, og man deltog via købet således også i et stort lotteri.

Efterhånden dalede interessen for dagen kraftigt, og den sidste rundskuedag blev afholdt i 1987.

{{amount}}