Trelleborg - Royal Copenhagen

Stellet er næsten identisk med Frijsenborg (dekoration 910) men på Teelleborg er glasuren blot hvid (dekoration 1526)