Olympiade Platter


Forud for OL bliver Den Olympiske Ild tændt i Olympia, hvor legene oprindeligt startede. Ilden fragtes fra Olympia til den by, hvor OL afholdes af sportsudøvere.